Op weg naar de 2e Kamerkiezingen van 17 maart 2021.

Als ik dit schrijf zitten we nog tot over onze oren in de Coronazorgen.

Het aantal besmettingen loopt terug, maar minder snel dan gewenst. Toch zal naar verwachting op korte termijn de avondklok worden opgeheven. Ook gloort er perspectief voor de huishoudens met jonge kinderen, omdat de basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open mogen om hun vitale rol weer op te pakken. Nieuwe virusvarianten veroorzaken nieuwe onzekerheid en het nieuws over de vertraagde levering van vaccins geeft voeding aan begrijpelijke onvrede over het prikbeleid. De meeste mensen willen immers zo snel mogelijk ingeënt worden om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen de onvoorspelbare schade van de onzichtbare sluipmoordenaar. Gelukkig gaat het stapje voor stapje de goede kant op. 

De Coronacrisis is nog lang niet bezworen. En toch zijn alle voorbereidingen erop gericht om de 2eKamerverkiezingen veilig door te laten gaan. Daartoe zijn de gangbare stembureaus zorgvuldig gecontroleerd en worden ze zo nodig aangepast ingericht of vervangen door een andere locatie die wel voldoet. Om een veilige stembusgang beter te kunnen waarborgen zullen de kiesgerechtigden meer gespreid hun keuze kunnen bepalen. Schriftelijk stemmen voor de groep van kwetsbare ouderen en een verlengde openstelling van de stembureaus vanaf 15 t/m 17 maart moeten bijdragen aan een zo veilig mogelijk verloop van de verkiezingen. De gemeente zal onze inwoners tijdig informeren over de ins en outs van de gewijzigde verkiezingsopzet.

Corona heeft ook een ingrijpende invloed op het Campagnevoeren. Dat zal voor alle deelnemende partijen een uitdaging zijn, omdat direct contact met kiezers nagenoeg uitgesloten is. Voorspelbaar zullen naast de traditionele media als schrijvende pers, radio en televisie vooral de sociale media ingezet worden bij het winnen, overtuigen, activeren en mobiliseren van de kiezers.

Ondanks de stevige inbreng binnen het kabinet Rutte-3 zal het voor het CDA niet gemakkelijk om nieuwe kiezers te winnen. Aan de zichtbaarheid van onze ministers heeft het niet ontbroken. De naamsbekendheid van de CDA-bewindslieden die een prominente rol vervullen in het kernkabinet voor de Coronabestrijding, heeft zeker een stevige boost gekregen. De vraag is echter of de kiezers daar de juiste waardering aan koppelen. Vanuit onze eigen optiek mogen we rustig stellen dat het CDA tijdens de aflopende regeerperiode in het algemeen meer en beter in beeld is gekomen dan de voorafgaande tijd. Het is mede een opdracht aan ons zelf om dat aan iedereen te laten weten. Wij mogen als stevig in onze samenleving verankerde volkspartij met gepaste trots terugblikken op alles dat voor de BV Nederland en het Nederlandse volk de afgelopen jaren is bereikt in deze woelige tijd. 

Maar stilzitten is er niet bij. Het recent door het ledencongres vastgestelde verkiezingsprogramma “Nu doorpakken” daagt ons allemaal uit om te zorgen dat het CDA na 17 maart a.s. een ijzersterke afvaardiging krijgt in de 2e Kamer. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Door in onze eigen omgeving uit te dragen dat onze mensen in de 2e Kamer en in het kabinet keihard werken aan een socialer, rechtvaardiger, zorgzamer, duurzamer en beter Nederland.

Als afdeling willen we ons ook inzetten om een zo sterk mogelijke Limburgse CDA-afvaardiging in de 2e Kamer te krijgen sterk. CDA Landgraaf heeft instemmend gereageerd op het verzoek van de twee hoogstgeplaatste Zuid-Limburgse CDA-kandidaten om mee te helpen bij hun campagne. 

Martijn van Helvert (25e plaats), 42 jaar oud en vanaf 2014 zittend 2e Kamerlid uit Sittard hoopt met onze steun zijn zetel te behouden, terwijl Marieke Nass (30e plaats), een 27 jaar jonge advocate uit Gulpen-Wittem er alles aan wil doen om een waardige volksvertegenwoordiger voor ons te worden in Den Haag.

Dré Boumans