Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 behaalde het CDA 3 van de 25 zetels in de Landgraafse gemeenteraad. Hiermee werd het CDA de grootste landelijke partij in onze gemeente. De coalitie 2018-2022 wordt gevormd samen met de GBBL en LWH onder het motto: Landgraaf, voor en door de inwoners!

Hier kunt u het gehele coalitieakkoord lezen. We kunnen concluderen dat onze belangrijkste speerpunten die we voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden in het coalitie-akkoord staan opgenomen.

CDA Landgraaf, kiest voor…

  1. Een zelfstandig Landgraaf in een sterke regio.
  2. Goede zorg en ondersteuning voor jong en oud.
  3. Investeren in ondernemerschap, toerisme en werkgelegenheid.
  4. Zorgwoningen, kleinschalig in de wijk.
  5. Beter onderhoud van trottoirs, wegen en groen.
  6. Een sterk Landgraafs verenigingsleven.

Wilt u meer weten over onze keuzes? Klik dan hier voor ons gehele verkiezingsprogramma; voor een sterk en vitaal Landgraaf!