Meer samen!

Eenzaamheid komt steeds meer voor in onze samenleving. In alle leeftijdsgroepen. Ook in Landgraaf. Geldgebrek en armoede duwen mensen vaak in een sociaal isolement. Het is belangrijk dat de gemeente verenigingen en burgerinitiatieven ondersteunt en subsidieert. Zij brengen onze mensen dichter bij elkaar!

Elders in deze krant lezen we over ‘eten wat de pot schaft’. Dit initiatief is niet alleen een locatie om van een goedkope maaltijd te genieten; het is vooral ook een ontmoetingsplek. Ook een extra bankje in een park is zo’n plaats voor contact en ontmoeting. Bij deze een oproep aan wijkbewoners om hun ideeën kenbaar te maken, zodat we onze wijken en buurten gezamenlijk nog beter leefbaar maken.

Ofschoon onze kinderen wat vrije tijd betreft kunnen putten uit legio mogelijkheden, gaan hun interesses en voorkeuren vaak uit naar de smartphone of de iPad. Belangrijk is dat wij oog blijven houden voor sociale aspecten. Verenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Onze Landgraafse verenigingen zijn niet alleen een blijk van sociale verbondenheid met onze gemeenschap, maar ook het doorgeefluik van onze cultuur. Ze moeten bereikbaar zijn voor álle kinderen. Ook die uit gezinnen met een krappe beurs. Zaak om de jeugd via ouders en scholen in contact te brengen met verenigingen en middels subsidie zorg te dragen voor een zo laag mogelijke contributie. Zonodig kan de Stichting Leergeld minderbedeelde kinderen de kans bieden om deel te nemen aan schoolse en vrijetijdsactiviteiten.

Het verenigingsleven is nog altijd de beste manier van preventieve zorg!

Sjaak Reumkens

Lijst 5, nummer 4