Voor een sterk en vitaal Landgraaf!

Slim bouwen aan een zelfstandig, vitaal en toekomstbestendig Landgraaf en een sterke regio. Dat doe je samen! Door verbindingen te leggen en verschillen te overbruggen. Door gezamenlijk met u te investeren in onze gemeenschap. Door waarden en tradities te koesteren, die ons al vele jaren binden. Door ook ruimte te creëren voor nieuwe inzichten. Maar vooral door u, als betrokken burger, bij belangrijke besluiten een stem te geven.

Ik ken Landgraaf als een sterke gemeenschap met een grote betrokkenheid vanuit de diverse buurten. Ook van een bloeiend verenigingsleven met vele actieve vrijwilligers. Van ondernemers die met ons meedenken en mee investeren. En niet te vergeten onze toeristische hotspots, die Landgraaf en de regio op de nationale en internationale kaart zetten.

Ik ken Landgraaf als een gemeente waar het goed toeven is. Waar we naar elkaar omzien. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk. Maar daar waar hulp en zorg nodig is moet dit goed georganiseerd en geregeld zijn. Hier ligt vooral een rol voor de gemeente.

Veranderingen gaan snel. Samen met u bewegen we mee en bouwen we verder aan zekerheid en stabiliteit. Daarbij moet er meer ruimte komen voor eigen keuzes, waardoor u kunt meedoen en meebeslissen. Dit betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor u.

Een sterke gemeenschap bouw je samen! Met deze gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar, kunnen we de veranderingen en uitdagingen het hoofd bieden.

Het CDA gelooft in de kracht van Landgraaf. Die moeten we verder versterken. Door samen te werken met onze inwoners, verenigingsleven, onderwijsinstellingen, zorginstanties, bedrijfsleven, andere gemeenten en provincie. Steeds op de gewenste schaalgrootte. Zo bouwen we samen aan een sterke regio.

Wij hebben uw stem duidelijk gehoord in het referendum. Het CDA zal blijven strijden voor een zelfstandig, vitaal en toekomstbestendig Landgraaf, net als afgelopen jaar. Alleen duurzame oplossingen voor de hele regio en met een stevig draagvlak bij de bevolking, kunnen rekenen op de steun van het CDA Landgraaf.

Een krachtige gemeente als Landgraaf bepaalt zijn toekomst zelf! Met onze keuzes geeft het CDA samen met u richting aan die toekomst.

 

Marlies Dreissen