Samen aan de slag voor onze gemeenschappelijke tuin!

Mijn naam is Gaston Huth. Ik ben getrouwd met Chantal en vader van twee zonen, Seven en Sky. Ik woon mijn hele leven al in Landgraaf en voel me er echt thuis. Ik ben nu twaalf jaar raadslid en heb het CDA in deze aflopende raadsperiode vertegenwoordigd als fractievoorzitter.

De gezamenlijke tuin is onze leefomgeving, bedoeld zijn de trottoirs, wegen en het openbaar groen. Die moeten we gezamenlijk en duurzaam onderhouden. Ik wil mij de komende jaren inzetten voor beter onderhoud van de openbare ruimte. Schoon, heel en netjes. Daarbij is u hulp onontbeerlijk. Samen met u kunnen we onze openbare ruimte meer uitstraling geven. Een project als ‘Ik Groen Het’, het verder vergroenen van de openbare ruimte en uw tuin, verdient het om over heel Landgraaf te worden uitgerold. Temeer omdat het naast meer woon- en leefgenot, bijdraagt aan meer gemeenschapszin en saamhorigheid.

Een schone en opgeruimde omgeving zorgt er ook voor dat inwoners zich prettiger en veiliger voelen. Het verhogen van het onderhoud van de wegen, trottoirs en openbaar groen staat daarom hoog op het prioriteitenlijstje.

Een thema als veiligheid verdient ook alle aandacht. Ik ben en blijf een tegenstander van een eventuele coffeeshop in onze gemeente. Dat geldt ook voor een experiment met een door de overheid gereguleerde wietteelt. Ik ben voor een stevig optreden tegen elke vorm van overlast en drugsgerelateerde activiteiten.

Voor een leefbaar en veilig Landgraaf!

Gaston Huth