Actueel

110 of 38 items

Twijfels CDA Landgraaf bij slopen bushaltes Brunssummerweg

by CDA Landgraaf

Fractievoorzitter Stijn Kropman heeft vragen gesteld omdat hij het opmerkelijk vindt dat twee bushaltes op de Brunsummerweg geschrapt worden, om de volgende redenen: in een wijk waar veel senioren wonen, zorg je er zo voor dat door lange loopafstanden naar bushaltes de bereikbaarheid van cruciale voorzieningen voor ouderen in gevaar brengt we vragen ons af […]

Wopke Hoekstra digitaal te gast in Landgraaf

by CDA Landgraaf

We bedanken minister van financiën en partijleider CDA Wopke Hoekstra voor zijn komst naar onze ledenvergadering van gisteren. Tof dat hij op zijn vrijdagavond tijd vrijmaakt om te luisteren naar de regio en de normale CDA-leden. We spraken met Wopke onder andere over vernieuwing binnen de partij en over thema’s als: regionale vertegenwoordiging, meer steun […]

Uur rijden voor toegangstest om attracties te bezoeken is onacceptabel!

by CDA Landgraaf

Het is ridicuul dat mensen die Slot Schaesberg, SnowWorld of Gaiazoo willen bezoeken gedurende de pilot voor toegangstesten, liefst een uur moeten rijden om toegang te verkrijgen. De testlocatie in Landgraaf mag hiervoor niet gebruikt worden. Voor bezoekers werkt dit eerder ontmoedigend dan aanmoedigend. Deze attracties kunnen aanmoedigend beleid hard gebruiken in deze zware tijd. […]

Onze reactie op het vertrek van Burgemeester Vlecken

by CDA Landgraaf

Gisteren bereikte ons het verrassende bericht dat Raymond Vlecken ons gaat verlaten en Burgemeester van Weert zal worden.CDA Landgraaf vindt het jammer maar gunt hem deze stap in zijn carrière. Raymond was wat ons betreft een gepassioneerde Burgemeester die 24 uur per dag klaar stond voor Landgraaf en haar inwoners. Hij blijft ons vooral bij […]

Zonnepark Akerweg van de baan: een moedig besluit!

by CDA Landgraaf

Als coalitiepartijen hebben we waardering voor het besluit van wethouder Freed Janssen om de realisatie van het zonnepark aan de Akerweg niet door te laten gaan. Als CDA en coalitie zijn we altijd van mening dat ingrijpende besluiten gepaard moeten gaan met voldoende draagvlak in de Landgraafse samenleving. Het is een belangrijk uitloopgebied voor onze […]

Blog wethouder Bart Smeets over de regiodeal

by CDA Landgraaf

LANDGRAAF VOORTVAREND AAN DE SLAG MET PLANNEN REGIODEAL (door Bart Smeets, wethouder) In november 2018 heeft het kabinet, onder de noemer Regiodeal, een maximale bijdrage van 40 miljoen beschikbaar gesteld voor een integrale transformatie van het centrum en de wijken van de regio Parkstad. Hiermee worden onder andere het kwetsbare particuliere woningbezit, winkelvoorzieningen en sociaal-maatschappelijke […]

Blog fractievoorzitter Stijn Kropman over de actuele politiek | jan/feb 21

by CDA Landgraaf

Beste CDA vrienden en geïnteresseerden, Het nieuwe politieke jaar is ook voor onze fractie begonnen en wel met de nodige vernieuwing. Sjaak Reumkens, Mark Meijer, Serge Ritzen en Patrick Cremers sluiten sinds kort wekelijks aan bij ons fractieoverleg en zorgen voor versterking van de raadsfractie bestaande uit Wim Haan, Gaston Huth en ondergetekende. We hopen […]

CDA Landgraaf wil dat de gemeente spoedig jongerenlintjes gaat uitreiken

by CDA Landgraaf

CDA Landgraaf wil dat de gemeente spoedig jongerenlintjes gaat uitreiken! Onze fractievoorzitter Stijn Kropman voor Landgraaf vindt het jammer dat er in Landgraaf nog steeds geen jongerenlintjes worden uitgereikt, ondanks onze motie van 2 jaar geleden. CDA ziet vrijwilligers, jong en oud, als de motor van onze samenleving. Met jongerenlintjes worden jongeren die zich belangeloos […]

Schriftelijke vragen over duurzaamheid en klimaatadaptatie.

by CDA Landgraaf

Raadslid Sjaak Reumkens stelde namens CDA Landgraaf schriftelijke vragen aan het College. De fractie wil graag weten hoe het op dit moment staat met de plannen rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn al goede stappen gezet, zo zijn de afgelopen jaren, mede door steun van de gemeente vele huisdaken verzien van zonnepanelen. Maar zijn er […]