Wethouder Marlies Dreissen heeft een ingrijpend en moedig besluit genomen na een ongewoon lastige afweging. Een beslissing die vooral haar persoonlijk en haar gezin pijnlijk raakt.

Ze verdient ons aller respect, omdat ze bij haar keuze de hoge waarden die verbonden zijn aan het werken in het openbaar bestuur heeft laten prevaleren boven alle andere belangen.

We zullen ons als bestuur en gemeenteraadsfractie van het CDA Landgraaf allereerst om Marlies bekommeren en haar bijstaan. Ze is per slot van rekening al bijna een decennium het boegbeeld van CDA Landgraaf en kan ook na haar terugtreden rekenen op onze volle steun en waardering voor alles wat ze voor Landgraaf en het CDA heeft ondernomen en gerealiseerd.

Op korte termijn zullen bestuur en fractie zich beraden op de ontstane situatie om in overleg met de coalitiepartners op een afgewogen wijze te gaan voorzien in de bestuurlijke leemte na het vertrek van Marlies.

Dré Boumans,

voorzitter