Op donderdag 8 november werd in het Landgraafse raadhuis de begroting van 2019 behandeld. CDA Landgraaf heeft ingestemd met deze solide begroting. We zijn ontzettend blij dat onze gemeente zich het komende jaar onder andere gaat inzetten voor:

  • een zelfstandig Landgraaf dat intensief samenwerkt, zowel in Parkstad als over de grens
  • iedereen in de samenleving moet naar kunnen een bijdrage leveren en bijstandsfraude moet hard worden aangepakt
  • een levensloopbestendige toekomst, met energiebesparende maatregelen en een waterproof Landgraaf
  • beter onderhoud van wegen, fietspaden en openbaar groen
  • een sterke economie waar we moeten durven investeren in toerisme en werkgelegenheid

Ook zijn de 2 moties die het CDA Landgraaf heeft ingediend unaniem aangenomen; we verzoeken het college om een euregionale gezinspas uit te werken naar het idee van Vaals en Aachen, waar ondernemers en gezinnen wederzijds profiteren van speciale aanbiedingen. De andere motie richt zich tot het waarderen van maatschappelijke inzet onder jongeren, als CDA vinden we dat we als gemeente jongeren die opkomen voor onze gedeelde waarden en zich op een bijzondere manier inzetten voor de maatschappij een steuntje in de rug moeten geven. Niet alleen om die jongeren te waarderen, maar ook om leeftijdsgenoten te inspireren. Daarom willen we dat zij jaarlijks in het zonnetje gezet moeten worden. Ook werd er samen met de coalitiepartijen een motie ingediend voor een pilot om de op-en afritten van de buitenring ter hoogte van de Hoogstraat vroegtijdig open te gaan stellen.

Lees hier de gehele inbreng van het CDA Landgraaf tijdens de algemene beschouwingen terug.

De moties kunt u hier downloaden:

Motie CDA jongerenlintje

Motie CDA gezinspas