CDA minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelt 435 miljoen extra beschikbaar voor wijkverpleging.

Er is momenteel te weinig geld en menskracht in de wijkverpleging terwijl ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Hoogwaardige wijkverpleging is dus hard nodig! Zorgverzekeraars maken beschikbare budgetten niet op en zorgaanbieders hebben telkens budget te kort. Hierdoor is de kwaliteit van de wijkverpleging te laag. De minister heeft daartoe afspraken met zorgverzekeraars, belanghebbendenorganisaties en gemeenten gemaakt, waarbij 435 miljoen euro meer aan wijkverpleging besteed zal worden.

Tijdens onze verkiezingscampagne hebben we veel naar u, de inwoner van Landgraaf, geluisterd en zorg bleek een van de belangrijkste thema’s. Als CDA Landgraaf zijn wij dan ook zeer blij met deze extra investering in de zorg!

#teamcda #landgraafcda #landgraaf #cda