Investeren in mensen juist nu belangrijker is dan investeren in stenen, dat is voor het CDA het vertrekpunt voor het beleid voor het komende jaar en de insteek voor de Algemene Beschouwingen over de Programmabegroting 2015.

Overheveling van delen van de AWBZ naar de nieuwe WMO , overheveling van de Jeugdzorg en invoering van de nieuwe wet Participatie vormen samen het meest ingrijpende en complexe veranderingstraject waar gemeenten ooit mee te maken hebben gehad.
De gemeente moet ervoor zorgen dat onze inwoners niet tussen de wal en het schip raken.

Effectieve en gerichte communicatie moeten ervoor zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn.

“Investeren in mensen is juist nu belangrijker dan investeren in stenen” betekent niet dat het fysieke domein het stiefkindje gaat worden.
De coalitie heeft zich uitgesproken voor een goede balans tussen het sociale domein en het fysieke domein waarin aangezette en nieuwe projecten doorgang moeten kunnen vinden.
Investeringen zullen weloverwogen gedaan moeten worden, daar waar dit nodig en mogelijk is.

In het licht van de krimp en omwille van de betaalbaarheid van voorzieningen kan het drie kernenbeleid niet langer overeind worden gehouden. We zijn een gemeente voor álle bewoners en het CDA kiest daarom voor een integrale Landgraafse benadering.

Klik hier voor de volledige tekst zoals door Gaston Huth op 4 november 2014 werd uitgesproken + de ingediende moties.