website maken website ontwerp Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start


Start
Start
Start
Start
Start


   

Christen Democratisch Appèl

Landgraaf

Actueel

Events

Facebook pagina CDA Landgraaf
Youtube pagina CDA Landgraaf
Nog niet beschikbaar
Site landelijke CDA
Site CDA Limburg
site gemeente Landgraaf
Online agenda

Ga direct naar

Volg ons op facebook en twitter

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2015

Online agenda

Gaston                      Sjaak                          Wim

Huth                           Reumkens                Haan

Gemeenteraadsfractie 2014 - 2018

CDA wethouder

Marlies Dreissen


Ruimtelijke ontwikkeling

Openbare ruimte

Waterbeheer

Wijkgericht werken

Burgerparticipatie

Speelvoorzieningen

Verkiezingen 18 maart 2015

"Investeren in mensen juist nu belangrijker is dan investeren in stenen",

dat is voor het CDA het vertrekpunt voor het beleid voor het komende jaar en de insteek voor de Algemene Beschouwingen over de Programmabegroting 2015.


“Investeren in mensen is  juist nu belangrijker dan investeren in stenen” betekent niet dat het fysieke domein het stiefkindje gaat worden.

De coalitie heeft zich uitgesproken voor een goede balans tussen het sociale domein en het fysieke domein waarin aangezette en nieuwe projecten doorgang moeten kunnen vinden.


Klik hier voor de volledige tekst zoals door Gaston Huth op 4 november 2014 werd uitgesproken + de ingediende moties.

Op woensdag 18 maart 2015 vinden ook verkiezingen voor de waterschappen plaats..


Voor het waterschap Roer en Overmaas (in het zuidelijk deel van Limburg) kunt u onze voorzitter Sjef Jonker vinden op nummer 4 van lijst 1 (Waterbelang Parkstad).

Gaston Huth heeft zich kandidaat gesteld om de belangen van Landgraaf, Parkstad en de gehele regio voor u te behartigen met de bestuurlijke ervaring die hij heeft als gemeenteraadslid.

  

CDA Landgraaf hoopt dat u uw (voorkeurs)stem gaat uitbrengen op Gaston.

Hij staat op nr.12 van de Limburg-zuid kieslijst van het CDA.